По-русски

Ventrex

припливно-витяжні установки, вентилятори,
теплові завіси, центральні кондиціонери
Відділ продажу: +38 (044) 303-93-70
e-mail:   sales@ventrex.com.ua


ТОВ "СКС"
03115, Україна, м. Київ,
бульвар Вернадського 5/19, оф. 18.
(метро Святошин або Житомирська,
біля пам'ятника Вернадському)
Схема проїзду

Доставка по всій Україні.


Контролер Ventrex RISPPV


ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ


1. Вступ

Контролер Ventrex RISPPV Контролер RISPPV призначений для управління роботою вентиляційних установок, оснащених теплообмінником, електрокалорифером, водяними та повітряними клапанами.

Контролер передбачає:

1.  Режим ручного або автоматичного (по таймеру) програмування.

2.  Програмування тижневого розкладу з можливістю задання до 8-ми подій протягом доби.

3.  Можливість призначення для кожної події (крім часу задіяння) одного з 4-х режимів роботи.

4.  Можливість задання швидкості вентилятора (Turned off-0 (виключення), Lowest-1 (низька), Middle-2 (середня), High-3 (висока)) і уставки температури (в діапазоні від 0°С = +5 В/+10 В до 3О °С = 0 В) для кожного режиму роботи.

5.  Індикацію аварійної сигналізації та режиму антизаморозки.

6. 12 годин роботи в разі відключення подачі електроживлення.

7. Заглиблений або відкритий варіанти монтажу.

8.  Розміри: 82 х 82-12-31-48 (мм)

Електричні характеристики

1.  Напруга живлення +15-25 В.

2.  Робочий струм 120-290 мА

3. 30 ступенів регулювання температури (один вихід на сигнал управління 0 ... 5 В або 0 ... 10
В, до 30 мА).

4. Швидкість вентилятора (3 вихідних контакта, сигнал управління 0/5 В або 0/12 В, до 200 мА).

5. 2 вхідних контакта (аварійна сигналізація і сигналізація антизаморозки), вхідна напруга 0/5-20 В


2. Дисплей і клавішні поля

2. дисплей і клавішні поля Ventrex

3. Інструкції з техніки безпеки

Контролер RISPPV представляє собою низьковольтний пристрій, призначений для управління вентиляційними установками, в першу чергу типу RISV-XXXX, і при дотриманні правил експлуатації не представляє ніякої загрози для здоров'я людей і тварин.

1.  Контролер розроблений для роботи в діапазоні зовнішніх температур від 0°С до 60°С, при рівні вологості не вище 75%.

2.  Напруга живлення: +15-25 В.

3. 2 вхідних контакта (аварійна сигналізація і сигналізація антизаморозки), вхідна напруга 0/5-20 В.

4. Опір навантаження на виходах управління температурою і швидкістю вентилятора повинно бути не менше 500 Ом.

Необхідно використовувати тільки 8-жильний кабель

УВАГА: Контролер не повинен піддаватися впливу води або будь-яких інших рідин, подалі від джерел тепла, а також його заборонено будь-яким чином деформувати.

Попадання води або іншої рідини,знаходячись під напругою контролер, а також його експлуатація поруч з джерелами вибухо-пожежонебезпечних газів може стати причиною нещасних випадків з летальним результатом.

Компанія не несе відповідальності за пошкодження обладнання або нещасні випадки, що стали результатом недотримання правил техніки безпеки.

Примітка:

Батарейки рекомендується здавати на утилізацію в спеціальні організації, так як вони містять елементи, що забруднюють навколишнє середовище.


4. Монтаж

УВАГА:

Установка обладнання повинна виконуватися відповідно до цієї інструкції і тільки кваліфікованими фахівцями.

4.1. Встановіть коробку для втопленого або відкритого монтажу у відповідному місці.

ventrex - 00271.jpg

4.2. Обесточте агрегат RISV-XXXX і виконайте прокладку кабелю між агрегатом і монтажною коробкою.

ventrex - 00273.jpg

4.3. Підключіть батарейку, встановивши перемичку PROG_MCLR блоку JP1 на платі SMP1 контролера RISPPV.

ventrex - 00274.jpg

4.4. Підключіть один кінець кабелю до гнізда Х1 на платі SMP1 контролера RISPPV, а інший кінець - до гнізда RK-3.Xv на платі агрегату RISV-XXXX.

4.5. Встановіть контролер RISPPV на монтажній коробці.

ventrex - 00275.jpg

4.6 Подайте живлення на агрегат RISV-XXXX, через 5 секунд контролер RISPPV буде готовий до експлуатації.

ventrex - 00272.jpg

5. Призначення клавіш

ventrex - 00281.jpg

6. Порядок вмикання і вимикання

ventrex - 00282.jpg

7. Режим ручного управління

1. При переході на цей режим встановлена програма таймера пригнічується і агрегат буде працювати виходячи із заданих користувачем установок режиму ручного управління (швидкості вентилятора і температури).

ventrex - 00283.jpg

7.2. Якщо Ви задаєте автоматичний режим управління (Automatic control), то уставки режиму ручного управління Manual будуть дійсні до настання запрограмованого за таймером події. Режим Manual зручний у тому випадку, якщо Ви бажаєте тимчасово змінити параметри функціонування, не змінюючи при цьому уставок таймера.


8. Завдання поточного часу і дати

8.1. Порядок задання поточного часу і дати

ventrex - 00291.jpg


9. Додаткові функції

9.1. Підменю додаткових функцій Useful function меню Setup mode дозволяє скасовувати програму таймера (Timer Shedule), зчитувати уставки і функції (Show function), регулювати гучність зумера (Buzzer tone function) і яскравість зображення (Brightness adjustment).

ventrex - 00292.jpg
10. підменю задання робочого режима10.1. Підменю режиму роботи/Working mode меню Setup mode дозволяє поставити 4 режими роботи для програми таймера: вимикання агрегату/System off mode, економічний режим/Economy mode, комфортний режим/Comfort mode, режим користувача/User 's mode (включаючи устан. швидкість/Set fan speed і уставку темп.таймера set point).

ventrex - 00301.jpg

11. програмування подій за таймером підменю Timer дозволяє програмувати розклад роботи агрегату, тобто призначати час вмикання різних режимів роботи, тривалість дії яких обмежується або зміною параметрів функціонування в режимі ручного управління Manual, або настанням нової події за таймером.

11.1. Таймер дозволяє задавати до 8-ми подій протягом доби.

ventrex - 00302.jpg

ventrex - 00311.jpgventrex - 00312.jpg

12. Блок-схема вікон меню

ventrex - 00321.jpg

13. Виявлення несправностей

13.1. Якщо контролер не включається і індикатор живлення не висвічується після вмикання, відключіть подачу живлення на агрегат RISV-XXXX, відкрийте кришку контролера і перевірте запобіжник FU1.

13.2. Після подачі живлення або при перешкодах у мережі може виникнути збій показань дисплея, збій програми таймера або буде відсутня реакція на натиснення клавіш. У цьому випадку перезавантажте контролер, одночасно натиснувши на клавіші UP і OFF (дивись розділ 6.3). Якщо це не допомагає, то вимкніть подачу живлення на агрегат RISV-XXXX, відкрийте кришку контролера, зніміть перемичку PROG_MCLR, почекайте 5 секунд, знову встановіть перемичку PROG MCL на місце, закрийте кришку контролера і подайте живлення на агрегат RISV-XXXX.

ventrex - 00331.jpg 13.3. Поява індикації позначає задіяння функції антизаморозки (в цьому випадку ніяких додаткових дій робити не потрібно).

ventrex - 00332.jpg 13.4. Поява індикації позначає виникнення небезпечного режиму роботи. Переконайтеся в тому,

що проблема була існує, натиснувши на будь-яку клавішу. Якщо позначка не змінилася, то вимкніть подачу живлення на агрегат RISV-XXXX, усуньте несправність і знову подайте живлення на агрегат RISV-XXXX. На дисплеї знову з'явиться повідомлення ALAR.

Натиснувши на будь-яку клавішу, переконайтеся в тому, що несправність усунена: у разі відсутності помилки система переходить на автоматичний режим роботи.


© 2021 ТОВ "СКС" (Київ, Україна)